ماشین سنتر کرایلی ۷۰۰

ماشین سنتر کرایلی انگستان با ظول ۷۰۰ و عرض ۴۵۰ و ارتفاع ۴۵۰ و سال ساخت ۱۹۹۶ با منترل فانوک ارايه میشود.این ماشین در ایران هنوز به هیچ عنوان کار نکرده
نام دستگاه KRYLE Machine name
شناسه دستگاه KR ID
کشور سازنده England Made In
مدل دستگاه VMC 700F Model
وضعیت دستگاه

روشن

Status
سیستم کنترل Fanuc OM Control
ماكزیمم بار مجاز 800kg Max allowable load
xكورس محور 700mm X-axis course
yكورس محور 450mm Y-axis course
zكورس محور 450mm Z-axis course
ست ابزار

دارد

Tool set
تعداد ابزار 24 Tools number
ابعاد ميز 1000*480 Table dimensions
تناژ 3600ton Tonnages
تاریخ درج محصول 2017-05-21 Date of postings