فرز دروازه ای مازاک

فرز دروازه ای مازاک ژاپنی با ابعاد کاری طول 1500 و عرض 800 و ارتفاع508 میلی متر که به علت داشتن عرض زیاد در رنج قیمتی 140 ملیون تومان از بسیاری ازماشین سنترهای ورتیکال برتز نشان میدهد . دستگاه دارای کنترل مازاترول ام 2 می باشد و این دستگاه کار فلزی انجام نداده و دارای خطای صفر در طول و عرض می باشد
نام دستگاه MAZAK VMC Machine name
شناسه دستگاه Maz 30 ID
کشور سازنده Japan Made In
مدل دستگاه VQC-30/50B Model
وضعیت دستگاه

روشن

Status
سیستم کنترل Mazatrol CAM M2 Control
ماكزیمم سرعت اسپیندل 3185rpm Max spindle speed
ماكزیمم بار مجاز 1200kg Max allowable load
وزن دستگاه 10kg Machine weight
xكورس محور 1500mm X-axis course
yكورس محور 800mm Y-axis course
zكورس محور 508mm Z-axis course
سفاله کش

دارد

Chip conveyor
ست ابزار

دارد

Tool set
تعداد ابزار 75 Tools number
ابعاد ميز 1500*500 Table dimensions
قيمت دستگاه 140000000 Price in tomans
تاریخ درج محصول 2016-11-23 Date of postings